19. jun, 2018

Sto-besök

Ett par ston är/har varit på besök för betäckning. Algunnens Cina är färdigbetäckt och Rain provas dagligen för att se när brunsten kommer.